Kengeri

Kengeri

Christor Mar Thoma Syrian Church

#13-16, Harsha Layout, Kengeri,Bangalore – 560 060