K. R. Puram

K. R. Puram

Bethel Mar Thoma Church,

450, 1st Main, Pai Layout,

Udaynagar, Bangalore 560-016