Koramangala

Koramangala

St. Stephen’s Mar Thoma Syrian Church,

 

Ambalipura-Sarjapur Road, Carmelaram, Siddapura, Chikkakannalli, Bengaluru, Karnataka – 560035